Afschaffing alleenstaande-ouderkorting


Op 1 januari 2015 is de alleenstaande-ouderkorting afgeschaft. Daarvoor in de plaats is de alleenstaande-ouderkop gekomen. De Expertgroep alimentatienormen adviseert in het Rapport Alimentatienormen om het kindgebonden budget en deze alleenstaande-ouderkop in mindering te brengen op de behoefte. Als gevolg hiervan daalt de kinderalimentatie aanzienlijk. Dit heeft tot vele onrechtvaardige situaties geleid en de Rechtbank brengt in steeds meer situaties de alleenstaande ouderkop niet in mindering op het tabelbedrag “eigenaandeel ouders in kosten kinderen”. De alleenstaande ouderkop helemaal buitenbeschouwing laten is echter ook weer niet juist. Deze zou wel in de draagkrachtberekening van de alimentatiegerechtigde moeten worden geteld. Op dit moment worden er hierover vele kamer vragen gesteld.