Geef kinderen een bijzondere curator; geef ze een stem in rechtszaken.


Het Landelijk Overleg Vakinhoud Familie- en jeugdrecht (LOVF) wil de inzet van bijzondere curatoren vergroten omdat het aantal vechtscheidingen toeneemt. Ook de kinderombudsman vindt dat veel vaker een bijzonder curator benoemd moet worden die de belangen van het kind behartigt. De kinderombudsman zegt dat het met een half miljoen kinderen in Nederlands niet goed gaat. Een deel van deze kinderen wordt getroffen door kindermishandeling, of leven onder de armoedegrens of worden geconfronteerd met uithuisplaatsing of ondertoezichtstelling en nog eens 30.000 kinderen per jaar zijn betrokken bij een echtscheiding, waarvan een derde van de scheidingen uitmondt in een “vechtscheiding” en dat dupeert de kinderen ten zeerste. Vooral bij deze groep neemt de agressie, machteloosheid en depressie toe wat erg schadelijk is voor hen. Goed naar kinderen luisteren is hard nodig. Rechters die kinderen van 12 jaar en ouder spreken, krijgen vaak niet een goed beeld van wat kinderen willen. Dit komt omdat kinderen van nature loyaal zijn aan beide ouders en zij daardoor niet alles willen en kunnen vertellen aan de rechter.

Het is dan ook erg moeilijk te achterhalen wat de kinderen zelf de beste oplossing vinden als het fout gaat in het gezin. Een bijzondere curator is in dit kader essentieel vanwege zijn positie als belangenvertegenwoordiger van het kind.