Scheidingsmediation


Als beide partijen in onderling overleg willen scheiden, is echtscheidingsbemiddeling of echtscheidingsmediation een goede keuze. U neemt samen beslissingen en sluit de zaken goed af, zodat u vervolgens ieder uw eigen weg in kunt slaan. Back2Balance kan het hele echtscheidingsproces voor u begeleiden en afhandelen. Dit op onafhankelijke en deskundige basis.

Echtscheidingsconvenant

Back2Balance begeleidt de communicatie en onderhandelingen tussen u en uw partner en neemt daarbij een onafhankelijk standpunt in. Het doel? Er samen uitkomen. Wij streven naar gezamenlijk gedragen oplossingen die voor beide partijen acceptabel zijn. Dit kan op financieel vlak van toepassing zijn, maar ook andere zaken betreffen die bij een echtscheiding komen kijken. Zoals de verdeling van de inboedel of wie neemt het gemeenschappelijke huis over of moet deze worden verkocht? Hoe wordt de omgangsregeling met uw kind of kinderen geregeld bij uw scheiding? Dit zijn zaken waarbij goede mediation van belang is.

De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst, het zogenaamde echtscheidingsconvenant. Wij zorgen voor een verdere afwikkeling van de echtscheiding bij de rechtbank en nadien regelen we de verevening van het pensioen. U hoeft zich nadat alles eenmaal is vastgelegd in het echtscheidingsconvenant geen enkele zorgen meer te maken. Back2Balance regelt alles voor u.

Inzicht en begrip

Onze ervaring is, dat een echtscheidingsadvies sneller en beter verloopt wanneer beide partijen samen aan tafel zitten. Zo krijgt u een beter inzicht in elkaars positie en wensen. Niet alleen in fiscaal, zakelijk en juridisch opzicht, maar ook emotioneel. Scheidingsmediation levert in dergelijke situaties meer inzicht op in elkaars financiële situatie, over bijvoorbeeld uw hypotheek, levensverzekeringen en pensioen. Hierdoor krijgt men ook meer begrip voor elkaar en samen met de mediator maakt u als partners keuzes en kunt u uiteindelijk een totaalregeling treffen waar u allebei een goed gevoel aan over zult houden.

Echtscheidingsmediation

Een echtscheiding via echtscheidingsbemiddeling of –mediation is meestal niet alleen sneller, vriendelijker en goedkoper dan een echtscheidingsprocedure via de rechter, de (ex) echtgenoten zijn er ook meer tevreden over. Dat is logisch, want de overeenkomst is een oplossing die beide partners samen op papier hebben gezet en zo wordt een kostbare financiële nasleep voorkomen. Back2Balance is dan ook voor u de scheidingsmediator die u bij de gehele scheidingsprocedure helpt.

Vertrouwelijk

U kunt zelf aangeven waar u wilt dat de gesprekken plaatsvinden. Bij ons op kantoor, bij u thuis of op een andere locatie. Als u voor echtscheidingsmediation kiest, neemt u op vrijwillige basis deel aan de gesprekken. Alle gesprekken en informatie die wij bij scheidingsmediation te horen of te zien krijgen zijn vertrouwelijk en vallen onder de geheimhoudingsplicht. Dat geldt ook voor alle gesprekverslagen en correspondentie. Als echtscheidingsmediator voeren wij vertrouwen hoog in het vaandel en kunt u vrijuit spreken, iets wat bij een goede bemiddeling van groot belang is.

Mediation

Mediation is bemiddelen, conflicten oplossen met behulp van een neutrale conflictbemiddelaar: de echtscheidingsmediator. Om dit te realiseren helpt de mediator de partijen hun communicatie te verbeteren en om hun eigen situatie en die van de ander beter te begrijpen. Een echtscheidingsmediator onderzoekt de belangen van alle betrokken partijen en zoekt samen met hen naar oplossingen.

Onafhankelijk en neutraal

De echtscheidingsmediator kiest geen partij, maar blijft onafhankelijk en neutraal. Als partijen samen de scheiding willen regelen, is onpartijdigheid van de mediator van groot belang. Om deze neutrale positie te waarborgen is schriftelijk of mondeling contact met één van de partijen buiten medeweten van de ander om niet gewenst of toegestaan.

Om de echtscheidingsmediation succesvol te laten verlopen moeten beide partijen bereid zijn om met elkaar in gesprek te gaan. Dit kan een positieve uitwerking hebben voor als u in de clinch ligt met uw partner over de echtscheiding en kinderen, het gemeenschappelijk woonhuis, de kinder- of partneralimentatie of andere zaken die parten spelen.

Mediationovereenkomst

De scheidingsmediation start met het ondertekenen van een mediationovereenkomst. Hierin worden zaken, zoals de spelregels, vertrouwelijkheid, onpartijdigheid, het uurtarief, de verdeling van de kosten, de rol van derden (bijvoorbeeld advocaten en/of adviseurs) geregeld. Als de mediationgesprekken voor beide partijen tot goede resultaten hebben geleid, worden de gemaakte afspraken vastgelegd in een echtscheidingsconvenant of een vaststellingsovereenkomst. In geval van een echtscheiding kunnen nu de vervolgstappen in gang worden gezet.

Bent u mediabel

Echtscheidingsmediation, waarbij u ons inschakelt als echtscheidingsmediator is onder andere geschikt voor:

  • Getrouwde stellen of geregistreerde partners die samen hun echtscheiding willen regelen;
  • Samenwonenden die uit elkaar gaan;
  • Ondernemers die gaan scheiden.

Toch is niet iedereen mediabel. Wilt u weten of u mediabel bent? Neem dan contact met ons op via het  contactformulier.

http://www.conflictwijzer.eu/MediatorsfederatieNederland
Registermediators zoals Jomara Günther zijn aangesloten bij de MediatorsfederatieNederland (MfN) en daardoor gehouden aan de gedragsregels van het MfN, een klachtenregeling en een onafhankelijk tuchtrecht.

Mediator

Mediation is een communicatief proces waarbij de mediator de partijen helpt hun communicatie te verbeteren en om hun eigen situatie en die van de ander beter te begrijpen. Een mediator onderzoekt de belangen van betrokken partijen. Samen met deze partijen zoekt een mediator naar oplossingen waarbij rekening gehouden wordt met de belangen van beide partijen. De mediator kiest geen partij, maar blijft onafhankelijk en neutraal. Als partijen samen de scheiding willen regelen, is onpartijdigheid van de mediator van groot belang. Om deze neutrale positie te waarborgen, is schriftelijk of mondeling contact met een van de partijen, buiten medeweten van de ander, niet gewenst c.q. toegestaan. Om mediation succesvol te laten verlopen, moeten partijen bereid zijn om met elkaar in gesprek te willen gaan.

Voor wie is mediation geschikt?

  • getrouwde stellen die samen hun echtscheiding willen regelen;
  • samenwonenden die uit elkaar gaan;
  • ondernemers die gaan scheiden;
  • maatschappen van medici die conflicten binnen de maatschap willen regelen.

Met de jarenlange ervaring als financieel deskundige binnen de medische wereld en ondernemingen, bent u hiervoor bij Back2Balance aan het juiste adres.

Gesubsidieerde rechtsbijstand, pro deo rechtshulp

Wij kunnen als echtscheidingsmediator bij de Raad voor Rechtsbijstand een aanvraag voor u indienen.

Als uw inkomen onder een bepaalde inkomensgrens valt en u geen belasting betaalt over uw vermogen, dan komt u misschien in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. In dat geval hoeft u maar een klein bedrag zelf te betalen. Dat is de eigen bijdrage. Deze bijdrage is weer afhankelijk van uw inkomen.

U heeft recht op gesubsidieerde rechtsbijstand wanneer uw verzamelinkomen*;
Voor alleenstaanden lager is dan € 26.000,-;
Voor gehuwden, samenwonenden of eenoudergezin met minderjarig kind lager is dan € 37.300,-.

Een aanvullende voorwaarde om voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking te komen is als uw vermogen na echtscheiding minder bedraagt dan € 10.665, – per persoon.

Verzamelinkomen is het inkomen uit:

  • werk en woning (box 1),
  • aanmerkelijk belang (box 2) en
  • sparen en beleggen (box 3).

U vindt uw verzamelinkomen op uw belastingaanslag. Doet u geen belastingaangifte, dan gaan we uit van uw belastbare inkomen, dit inkomen vindt u op uw jaaropgave die de werkgever of uitkeringsinstantie u aan het begin van het jaar verschaft.

De burgerlijke staat, samenwonend of alleenstaand, geldt voor de nieuwe situatie na scheiding.

Bijvoorbeeld

Jan en Ina hebben twee kinderen. Na de scheiding gaan de kinderen bij Ina wonen. Jan woont na de scheiding alleen. Het verzamelinkomen van Ina is € 30.000 en Jan € 32.000 per jaar.
Ina is alleenstaand met kinderen en heeft recht op gesubsidieerde rechtsbijstand (een zgn. toevoeging). Jan is alleenstaand zonder kinderen waardoor hij geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand heeft. Indien Jan en Ina voor co-ouderschap kiezen dan zijn beiden alleenstaand met kinderen en hebben zowel Jan als Ina recht op gesubsidieerde rechtsbijstand.

Als uw inkomen of vermogen echter in het jaar van uw scheiding is gedaald, kunnen wij ook uw inkomen van het jaar van scheiden, of het jaar daaraan voorafgaand, als grondslag nemen. Als u niet in aanmerking komt voor pro deo rechtsbijstand dan informeren wij u vooraf over onze kosten. Ons tarief is geheel afgestemd op uw situatie en uw wensen. Wij geven vooraf aan hoeveel onze dienstverlening kost .

Alleen mediators die bij de Raad van Rechtsbijstand (RvR) staan ingeschreven, mogen een aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand indienen. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor subsidie? Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand leest u de voorwaarden.

Meer informatie