Overlijden


Als uw ex-partner, die partneralimentatie betaalt, overlijdt, dan stopt uw alimentatie. Daarvoor in de plaats ontvangt u misschien een nabestaandenpensioen. Dat is meestal het geval als het nabestaandenpensioen is opgebouwd op kapitaalbasis. Tegenwoordig wordt het echter vaak op risicobasis opgebouwd en dan ontvangt u geen nabestaandenpensioen. Wellicht hebt u wel recht op een uitkering in het kader van de Algemene nabestaandenwet (Anw).

Voorwaarden voor een Anw uitkering
De Anw is net zo hoog – tot een bepaald maximum – als de alimentatie die de ex-partner moest betalen. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

  • u bent jonger dan 65 jaar;
  • u bent geboren vóór 1950;
  • u hebt een kind onder de 18 jaar;
  • u bent voor tenminste 45 procent arbeidsongeschikt;
  • uw ex-partner was verplicht om partneralimentatie te betalen.

Meer informatie